Informacje ogólne

ZDALNE ODNAWIANIE CERTYFIKATÓW WYDANYCH DLA SWI

Witamy!

Proszę zweryfikować wymagania systemowe, przygotować obecny certyfikat i hasło do tego certyfikatu i rozpocząć proces odnawiania certyfikatu online.

Rozpocznij odnawianie certyfikatu:
Zanim rozpoczniesz zdalne odnawianie certyfikatu musisz wiedzieć, że:

  1. Odnowieniu podlegają wszystkie ważne certyfikaty wydane przez Urząd Certyfikacji KDPW w plikach PKCS#12, tj. certyfikaty do:
    • środowiska produkcyjnego systemów ESDI/WEB oraz ESDK;
    • środowiska testowego systemów ESDI/WEB oraz ESDK.
  2. Wszystkie zdalnie odnawiane certyfikaty będą zapisywane w formacie PKCS#12 do wskazanego przez użytkownika pliku.
  3. O końcu okresu ważności certyfikatu i konieczności odnowienia KDPW informuje drogą elektroniczną na 60 (a następnie 48, 36, 24 oraz 12) dni przed upływem okresu ważności danego certyfikatu. Zdalnemu odnawianiu podlegają jedynie certyfikaty, których termin ważności jeszcze nie upłynął oraz jeśli nie uległy zmianie dane identyfikujące właściciela certyfikatu (za wyjątkiem danych kontaktowych), w pozostałych przypadkach konieczna jest wizyta w siedzibie Krajowego Depozytu.
  4. Zmiana danych identyfikujących właściciela certyfikatu, zawartych w formularzu certyfikacyjnym (za wyjątkiem danych kontaktowych), wiąże się z koniecznością wydania nowego certyfikatu, a więc dostarczenia zaktualizowanych dokumentów, złożenia przez właściciela certyfikatu podpisu pod oświadczeniem o autoryzacji klucza kryptograficznego w obecności Głównego Poręczyciela i wizyty w KDPW.
 
Ostatnia aktualizacja: 04-09-2019