Informacje ogólne

ZDALNE ODNAWIANIE CERTYFIKATÓW WYDANYCH DLA SWI

Witamy!

W celu zdalnego odnowienia certyfikatu wystarczy:
KROK 1 - pobrać ze strony internetowej KDPW odpowiednie dokumenty ( Uczestnik, PTE, OFE), podpisać je i przesłać na adres KDPW  (zalecamy przesłać dokumenty przynajmniej na 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu)
KROK 2 – po otrzymaniu od KDPW potwierdzenia o spełnieniu warunków formalnych, zweryfikować
wymagania systemowe, przygotować obecny certyfikat i hasło lub PIN do tego certyfikatu
i rozpocząć proces odnawiania certyfikatu online

Rozpocznij odnawianie certyfikatu:
Zanim rozpoczniesz zdalne odnawianie certyfikatu musisz wiedzieć, że:

 1. Odnowieniu podlegają wszystkie ważne certyfikaty wydane przez Urząd Certyfikacji KDPW, zarówno na kartach kryptograficznych jak i w plikach PKCS#12, dla których termin wygaśnięcia jest krótszy niż 60 dni, tj. certyfikaty do:
  • środowiska produkcyjnego systemów ESDI/WEB oraz ESDK;
  • środowiska testowego systemów ESDI/WEB oraz ESDK;
  • dla połączeń VPN.
 2. Wszystkie zdalnie odnawiane certyfikaty będą zapisywane w formacie PKCS#12 do wskazanego przez użytkownika pliku.
 3. O końcu okresu ważności certyfikatu i konieczności odnowienia KDPW informuje drogą elektroniczną na 60 (a następnie 48, 36, 24 oraz 12) dni przed upływem okresu ważności danego certyfikatu. Zdalnemu odnawianiu podlegają jedynie certyfikaty, których termin ważności jeszcze nie upłynął oraz jeśli nie uległy zmianie dane identyfikujące właściciela certyfikatu (za wyjątkiem danych kontaktowych), w pozostałych przypadkach konieczna jest wizyta w siedzibie Krajowego Depozytu.
 4. Odnowienie certyfikatu za pośrednictwem tej witryny zajmie kilka minut, ale ze względu na wymagania formalne ( Uczestnik, PTE, OFE) zalecamy by rozpocząć ten proces przynajmniej na 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu.
 5. Zmiana danych identyfikujących właściciela certyfikatu, zawartych w formularzu certyfikacyjnym (za wyjątkiem danych kontaktowych), wiąże się z koniecznością wydania nowego certyfikatu, a więc dostarczenia zaktualizowanych dokumentów, złożenia przez właściciela certyfikatu podpisu pod oświadczeniem o autoryzacji klucza kryptograficznego w obecności Głównego Poręczyciela i wizyty w KDPW.
 
Ostatnia aktualizacja: 11-03-2016