SWI - Certyfikaty testowe

ZDALNE ODNAWIANIE CERTYFIKATÓW DLA ŚRODOWISKA TESTOWEGO SWI

Okres ważności certyfikatów wynosi 5 lat.
Witryna poprowadzi Cię przez kolejne etapy odnawiania certyfikatu.
Przed przystąpieniem do odnawiania certyfikatu jeszcze raz upewnij się że:
  • otrzymałeś potwierdzenie od KDPW, że warunki formalne, konieczne do rozpoczęcia zdalnego odnawiania certyfikatu zostały spełnione,
  • certyfikat jest nadal ważny/nie wygasł,
  • Twoja stacja robocza spełnia wszystkie wymagania systemowe,
  • odnawiasz plik z właściwym certyfikatem i masz hasło zabezpieczające certyfikat.
    Jeśli chcesz sprawdzić: zainstaluj certyfikat i uruchom program Internet Explorer, w menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zawartość -> Certyfikaty i zaznacz zakładkę Osobisty. Certyfikaty wystawione przez KDPW, w polu „Wystawiony przez”, mają wpis KDPW CA, KDPW CA RCT. Końcówki nazw plików oznaczają: PRD – certyfikat produkcyjnego systemu ESDI/WEB; TST – certyfikat testowego systemu ESDI/WEB; SDKP – certyfikat produkcyjnego systemu ESDK; SDKT – certyfikat testowego systemu ESDK.
    Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zajrzyj do Instrukcji użytkownika.
Po uzyskaniu nowego certyfikatu zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku o rozszerzeniu pfx i zapisanie go na nośniku CD lub DVD. Utrata pliku z certyfikatem spowoduje konieczność wizyty w KDPW.
Ostatnia aktualizacja: 04-09-2019